Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 722
Năm 2022 : 722
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổ chức dự án Stem " Bé yêu cây xanh" trường mầm non Thái Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÁI THỤY           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                               

   TRƯỜNG MN THÁI THÀNH                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                             

 

        Số:    /KH-MNTT                                      Thuần Thành, ngày 30 tháng 12 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức dự án STEM  “ Bé yêu cây xanh ”  

           Thực hiện phong trào xây dựng trường học “xanh- sạch – đẹp” Trường mầm non Thái Thành xây dựng dự án STEM  “ Bé yêu cây xanh ”

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

          1. Mục đích:

          Phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân trong phong trào trồng cây góp phần bảo vệ môi trường và XD môi trường “Xanh, Sạch, Đẹp”.

          Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh trong toàn trường về vai trò, tác dụng, giá trị của công tác trồng cây trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

          2. Yêu cầu:

          Ban giám hiệu nhà trường triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền về dự án

          Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “ Dự án nhỏ- ý nghĩa to” phải thiết thực, hiệu quả, có sự tham gia tích cực của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh trong nhà trường, từ đó làm thay đổi một cách sâu sắc, toàn diện về nhận thức, thái độ, hành vi về môi trường, tạo lập cách ứng xử thân thiện với môi trường. Tạo cảnh quan môi trường thân thiện gần gũi.

II. NỘI DUNG:

          1. Công tác tuyên truyền, giáo dục:

          - Hình thức: Thực hiện tích hợp nội dung giáo dục, tuyên truyền trong các buổi họp hội đồng sư phạm nhà trường, buổi họp phụ huynh học sinh cuối học kỳ I, trong các hoạt động vui chơi, học tập của trẻ hàng ngày có nội dung liên quan. Sử dụng hệ thống thông tin đại chúng trong và ngoài nhà trường như đài phát thanh,  bảng tin, cờ phướn, khẩu hiệu….

          - Thông điệp truyền thông “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”; “Mừng Đảng, mừng Xuân, đời đời nhớ ơn Bác Hồ kính yêu”; “Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động bảo vệ môi trường”

          2. Đối với Ban giám hiệu và cán bộ, giáo viên, nhân viên:  

          - Phát động trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh tích cực tham gia dự án trồng cây, chăm sóc, bảo vệ các loại cây xanh trong nhà trường và ở địa phương. Chuẩn bị tốt điều kiện, phương tiện cho dự án, góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường phù hợp cảnh quan, điều kiện tự nhiên, đảm bảo trồng cây nào sống cây ấy. Một số chủng loại cây có thể trồng như:

          + Cây bóng mát:, Sấu, Phượng, Bằng Lăng,...

          + Cây ăn quả: Bưởi, Nhãn, Xoài, Mít, ...

          + Cây cảnh, hoa: Dạ yến thảo, Hoa giấy, Hoa hồng,  Hoa tóc tiên, Hoa lan, hoa đồng tiền.

          - Nhà trường có phương án quản lý chặt chẽ số lượng cây trồng trong khuôn viên, tổ chức phát động cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh tích cực tham gia vào dự án

          3. Thời gian thực hiện:

          - Triển khai dự án ngày 02/01/2022

          - Quá trình thực hiện dự án: 3- 18/01/2022

          - Chỉnh sửa, bổ sung dự án : 18-19/01/2022

          - Tổng kết dự án: dự kiến ngày : 20-21/1/2022

          - Tiếp tục triển khai trồng cây có thể kéo dài trong mùa Xuân Nhâm Dần

          4.  Kinh phí tổ chức:

          - Sử dụng kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp.

          5. Chế độ thông tin báo cáo:

          Báo cáo, thống kê  kết quả về trường ngay sau khi kết thúc dự án tại đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức dự án STEM “ Bé yêu cây xanh” - trường mầm non Thái Thành. Nhà trường yêu cầu CB,GV,NV toàn trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra./.

Nơi nhận:                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng (để b/c);

- CB,GV,NV toàn trường (để t/h);

- Lưu: VT./.

                                                                              Phí Thị Sim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phí Thị Sim- PHT
Nguồn:thaithuy.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan